Praktisk info

Afbud
Hvis du bliver forhindret, så giv os besked snarest muligt; dog ikke mellem kl. 12.30 og 13.00.

Akut telefon

Ved akut og alvorlig sygdom

 • Ved pludselig opstået akut og alvorlig sygdom: ring 97 19 16 11 og tryk derefter på stjerne ( * )
 • Ved livstruende tilstand: ring 112
 • Uden for åbningstid: Lægevagten har tlf. 70 11 31 31

Forsinkelser i lægehuset
Vi forsøger at overholde de skemalagte tider så godt som muligt, men pludselig sygdom eller svære problemer kan kræve lægelig indsats her og nu og dermed sprænge tidsrammen med forsinkelser til følge.

Fredag kl. 12.00 – 16.00
Fredag fra kl. 12.00 til kl. 16.00 er der lægelig dækning af en af områdets læger.
I dette tidsrum kan du på vores telefon 97 19 16 11 og ved vores indgang få oplysning om, hvem du skal henvende dig til.
Det er lægerne i Kibæk, Vorgod og Videbæk der skiftes til at passe fredagsvagten.

Lægehuset i Kibæk
97 19 16 11
Solbakken 30 A
6933 Kibæk

Lægehuset i Vorgod
96 94 30 00
Nørlundvej 3
Vorgod, 6920 Videbæk

Lægehuset i Videbæk
97 17 19 11
Ørnevej 9
6920 Videbæk

Henvisninger
Henvisning til speciallæge, sygehys, fysioterapeut, psykolog og privathospital foretages i forbindelse med en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse.

Kommunikation via selvbetjeningportalen
Nem og hurtig kontakt til lægehuset døgnet rundt.

Opret dig som bruger via selvbetjeningsportalen.

Du kan bestille tid til blodprøver og til konsultation ved sygeplejerske, forny recepter, få svar på prøver og lave e-konsultationer med lægerne og personalet.

E-receptfornyelse

Recepter på fast ikke vanedannende medicin kan fornyes her.

Ønsker du fornyelse af sovemedicin, morfika og andet vanedannende medicin skal du bestille tid ved læge.

Forespørgsel på receptfornyelse af ikke fast medicin, dvs. medicin du kun tager, når du har behov for det, kan du forny via E-portal-konsultation. Skriv til os og angiv, hvorfor du nu har fået behov for medicinen igen. Husk at angive, hvilket apotek eller håndkøb, du ønsker det leveret til.

Medicinen kan først påregnes at være klar til dig næste dag. Til håndkøbsudsalgene først efter kl. 15 næste dag.

E-tidsbestilling

Her kan du booke tider ved sygeplejerske og til laboratorieprøver.

Aftalen er først gældende, når du har modtaget en E-mail med bekræftelse.

Det er ikke muligt via selvbetjeningsportalen at bestille tid ved lægerne.

E-konsultation

E-konsultation er en god form for kommunikation, når det drejer sig om enkle og konkrete problemstillinger, opfølgninger og prøvesvar. Spørgsmålet stilles til den, du ønsker svar hos. Du kan skrive til læge, sygeplejerske, bioanalytiker eller sekretær. For at sikre dig et hurtigt svar, kan det ske, at du får svar fra en anden af lægehusets læger eller personale. Du kan ikke spørge om akutte problemstillinger, idet svartiden kan være op til 5 hverdage – omend vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.

Konsultationer i lægehuset
Der er kun konsultation efter aftale.

Der gælder både til lægekonsultationer, sygeplejekonsultationer og til laboratoriet.

Du kan desværre kun bestille én konsultation pr. dag, da sygesikringen kun vil betale for en konsultation pr. dag.

Læs mere under lægekonsultationer, sygeplejekonsultationer og lægehusets laboratorium.

Ved ankomst til lægehuset

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads.

Du skal altid medbringe dit gule sundhedskort, tidligere kaldet sygesikringskort.

Hvis det ikke virker i terminalen, eller hvis du har glemt det, skal du henvende dig i receptionen.

Kørselsordning til læge

Kørsel til og fra egen  læge og speciallæge

Du skal som udgangspunkt selv betale for kørsel til og fra egen læge og speciallæge.

borger.dk kan du læse om hjælp til transport til praktiserendelæge, speciallæge, sygehus og genoptræning.

Lægebesøg
Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger, undersøgelser og behandlinger foretages bedst i lægehuset. Langt de fleste patienter kan transporteres til lægehuset.

Lægehusets laboratorium
I laboratoriet er der tidsbestilling.

Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 11.20 samt fra 13.00 til 13.40.

Fredag fra kl. 8.00 til 11.20.

I laboratoriet tager vi blodprøver, urinprøver og hjertecardiogrammer.

Vores laboratorium bestyres af bioanalytiker Lisbeth, der sammen med social- og sundhedsassistent Birthe og sygeplejerske Stine varetager alle laboratorieprøverne.

Blodprøver og hjertecardiogrammer

Vi kan tage de fleste blodprøver selv, så det vil være meget sjælden, at du skal til sygehuslaboratoriet.

Blodprøver bestilt af speciallæger og sygehusafdelinger kan efter aftale med den pågældende speciallæge også tages hos os.

Nogle blodprøver undersøger vi selv i lægehuset, andre køres samme dag til sygehuslaboratorierne.

Blodprøvetagning inden en kontrolundersøgelse ved læge eller sygeplejerske skal oftest tages ca. en uge i forvejen.

Der skal bestilles tid til blodprøver og hjertecardiogram. Tidsbestillingen kan du foretage via selvbetjeningsportalen, via telefonen eller ved receptionen.

Inden du møder op til blodprøvetagning, skal du have aftalt med læge eller sygeplejerske, hvilke blodprøver vi skal tage.

Urinprøver

Du behøver ikke at bestille tid til urinundersøgelse.

Du kan blot henvende dig i receptionen med dit sundhedskort.

Du er altid velkommen til at lave urinprøven i lægehuset. Henvend dig i receptionen, fortæl hvad urinen skal undersøges for og få et bæger til urinprøven samt en seddel med navn til det. Vores toiletter er indrettet med et lille vægskab med dobbeltlåger ud til urinlaboratoriet.

Husk at fortælle, hvad urinen skal undersøges for.

Og spørg, hvornår du kan få svar på urinprøven.

Urinprøver til kontrol efter behandling for blærebetændelse skal du ikke aflevere fredag eller på andre dage før en lukkedag, da vi somme tider skal dyrke urinen i vækstskab i et døgn, hvorefter resultatet skal aflæses.

Urin til undersøgelse for blærebetændelse/urinvejsinfektion, for blod eller i forbindelse med graviditetsundersøgelse skal være frisk ladt. Derfor skal du enten lave den lige før du kommer her eller ved ankomst til lægehuset.

Urinprøve til undersøgelse for protein skal tages på den første urin, som du lader om morgenen.

Undersøgelse for Chlamydia foretages ved kvinder uden underlivssymptomer og ved mænd med en urinprøver. Urinprøven skal tages på den første urin, som du lader om morgenen. Kvinder med underlivssymptomer skal bestille tid til både en gynækologisk undersøgelse og en urinprøve.

Lægekonsultationer
Det er vigtigt, at du ved tidsbestillingen fortæller vores sekretær, hvad det drejer sig om. Vi har nemlig mange forskellige typer af konsultationer. Fortæl vores sekretær om din problemstilling og hvad du ønsker lægen skal hjælpe dig med. Det giver sekretæren mulighed for at kunne booke den rigtige konsultationstid til dig.

Du ringer blot til receptionen inden kl. 10 samme dag, som du ønsker en tid ved læge. Fredag kan vi kun være behjælpelig med akutte problemstillinger.

Der skal bestilles tid forud til årskontrol for kroniske sygdomme, første graviditetsundersøgelse, attester og kirurgi.

Sammedagstider

De fleste lægekonsultationer skal du bestille tid til inden 10.00 samme dag, som du ønsker en lægetid. Vi kalder det sammedagstider.

Mandag til torsdag kan du få en sammedagstid både til akutte og ikke akutte problemstillinger.

Fredag kan du kun få en sammedagstid til akutte problemstillinger. Vi er færre læger i lægehuset om fredagen og lukker kl.12.00.

Vi bestræber os på at imødekomme både ønske om tid og læge, men vi kan dog ikke garantere dette.

I ferieperioder, ved sygdom og under kursusafholdelse vil der være dage, hvor kun akutte problemstillinger kan ses.

Kl. 11.00 Kvik tid

En del af sammedagstiderne gives som Kvik tid kl. 11.00.

Kl. 11.00 har vi korte konsultationer, hvor vi hjælper dig med ukomplicerede akutte problemstillinger. Vi når kun en enkel problemstilling til disse hurtige konsultationer.

Både klinikpersonale og læger står til rådighed ved disse konsultationer. Du har ikke mulighed for at vælge, hvem du vil ind til.

Du skal ringe til vores reception mellem kl. 8.00 – 10.00 samme dag, som du ønsker en Kvik tid.

Forudbestilte tider

Vi har udspecificeret nogle konsultationer, der kræver, at du bestiller tiden i god tid forinden. Til disse konsultationstyper skal du være opmærksom på, at vi har tilrettelagt konsultationen specifikt på det, tiden er booket til. Derfor kan vi under disse konsultationer ikke nå andre problemstillinger.

Der skal bestilles tid forud til:

 • årskontrol for kroniske sygdomme
 • første graviditetsundersøgelse
 • attester
 • kirurgi

Lægevagt
Lægevagten har åben på hverdage fra kl.16.00 til næste dag kl. 8.00 samt lørdage, søndage og helligdage hele døgnet.

Lægevagten har tlf.  70 11 31 31

Brug lægevagten rigtigt. Lægevagten er til behandling af skader og pludselig opstået eller forværret sygdom. Hvis du bliver syg, overvej da, om du kan vente til lægehuset åbner. Det er din egen læge, der kender dig bedst. Receptfornyelse bør altid ske hos din egen læge.

Lægerne i lægehuset er, som alle andre praktiserende læger, tilgængelige på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00, derfor brug os fremfor lægevagten. Det er både bedre og billigere.

Læs mere om lægevagten her www.laegevagten.dk

Ny patient
Klinikken har åbent for tilgang af nye patienter.

Ved lægeskifte modtager vi ikke automatisk journal fra din tidligere læge, idet dette kræver din accept.

Nyligt tilmeldte patienter bedes derfor snarest kontakte vores sekretær og oplyse, hvem deres tidligere læge var.  Kontakt os meget gerne inden første konsultation, så vi kan nå, at bede din tidligere læge om at sende din journal til os.

Før du kan komme i gang med at bruge Selvbetjening, som er den elektroniske patientadgang via vores hjemmeside, skal du som ny tilmeldt patient kontakte vores sekretær.

Nødtelefon
Ved nedbrud af fastnettelefonen kan du ringe til vores nødmobiltelefon på tlf. 23 62 29 60

Personlig kontakt til lægehuset
Vi er tilgængelige alle hverdage fra 8.00 til 16.00.

Receptionen har åben:

Mandag til torsdag: fra kl. 8.00 til kl. 12.30 samt kl. 13.00 til kl. 16.00. Fredag: fra kl. 8.00 til kl. 12.00.

Frokostpause fra kl. 12.30 til kl. 13.00.

Henvend dig kun i vores frokostpause, hvis du har akut behov for lægehjælp.

Fredag fra kl. 12.00 til kl. 16.00

Ved akut opstået behov for lægehjælp fredag fra kl.12.00 til kl. 16.00 kan du ringe på telefon 97 19 16 11 og høre hvilke af omegnens lægehuse, der passer læge-beredskabsvagten fredag eftermiddag. Ved vores indgang informerer vi også om dette.

Ved ankomst til lægehuset

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads. Du skal altid medbringe dit gule sundhedskort, tidligere kaldet sygesikringskort. Hvis det ikke virker i terminalen, eller hvis du har glemt det, skal du henvende dig i receptionen.

Konsultation

Der er kun konsultation efter aftale. Bestil tid via selvbetjeningsportalen, telefon eller ved receptionen. Læs mere om konsultationer i lægehuset.

Privatlivspolitik for patienter

Se og hent vores privatlivspolitik for patienter:

Privatlivspolitik

Receptfornyelse
Du kan foretage receptfornyelse via selvbetjeningsportalen, telefonen eller ved receptionen.

Via selvbetjeningsportalen

Recepter på fast ikke vanedannende medicin kan fornyes via selvbetjeningsportalen under ”forny recept”.

Ønsker du fornyelse af sovemedicin, nervemedicin, morfin-lignende præpararter og andet vanedannende medicin skal du bestille tid ved læge.

Forespørgsel på receptfornyelse af ikke fast medicin, dvs. medicin du kun tager, når du har behov for det, kan du foretage via selvbetjeningsportalen under ”E-konsultation”.

Skriv til os og angiv, hvorfor du nu har fået behov for medicinen igen. Husk at angive, hvilket apotek eller håndkøb, du ønsker det leveret til.

Medicinen kan først påregnes at være klar til dig næste dag. Til håndkøbsudsalgene først efter kl. 15 næste dag.

Via telefon

Receptionens telefontid til receptfornyelse:

Mandag til torsdag:  fra 8.45 til 12.00.

Fredag: fra 8.45 til 12.00.

Vores telefonnummer er 97191611.

Ved receptionen

Receptionens åbningstid til receptfornyelse:

Mandag til torsdag: fra 8.00 til 12.30 samt 13.00 til 16.00.

Fredag: fra 8.00 til 12.00.

Godt at vide, når du ønsker receptfornyelse

Fast medicin kan genbestilles ved personalet.

Genbestillingen kan du foretage via selvbetjeningsportalen under ”forny recept”, via telefonen til receptionen fra 8.45 til 12.00 eller ved receptionen.

Forespørgsel på receptfornyelse af ikke fast medicin, dvs. medicin du kun tager, når du har behov for det, kan du kun foretage ved lægerne.

Forespørgslen kan du gøre via selvbetjeningsportalen under ” E-konsultation”, via telefonkonsultation til lægerne mandag til torsdag fra 8.00 til 8.30 eller i forbindelse ved en lægekonsultation.

Vanedannende medicin

Ordination og fornyelse af vanedannende medicin foretages kun ved personligt fremmøde.
Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende medicin skal ske ved personlig konsultation og ikke må finde sted per telefonen eller via internettet.

Derfor foregår al receptfornyelse af stærk smertestillende medicin, sovemedicin, ADHDmedicin og beroligende medicin kun ved konsultation med fremmøde hos læge.

Tidsbestilling til en lægekonsultation angående vanedannende medicin foretages ved vores sekretærer. Vi har sammedagstider fra mandag til torsdag til disse konsultationer, der så vidt muligt hver gang skal ske hos samme læge.

Sundhedskort
Det gule sundhedskort, tidligere kaldet sygesikringskort, giver dig ret til sundhedsydelser.

Det er derfor et vigtigt dokument, der skal medbringes ved alle henvendelser til lægen.

Ved ankomst bedes du registrere dig  med dit sundhedskort ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads.

Hvis kortet ikke virker i terminalen, eller hvis du har glemt det, skal du henvende dig i receptionen.

Hvis du har mistet det, eller det ikke virker mere, skal du bestille et nyt.

Det kan du gøre her.

Sygeplejekonsultationer
Sygeplejerskerne har konsultationer fra kl.8.00.

Mandag, tirsdag og torsdag til kl. 15.40.

Onsdag til kl. 16.40.

Fredag til kl. 11.00.

Sygeplejekonsultationerne varetages af  social- og sundhedsassistent Birthe og sygeplejerske Stine. Lisbeth, der er bioanalytiker, varetager også nogle af sygeplejekonsultationerne.

Birthe, Stine, Lisbeth og Ninna har deres egne konsultationer.

Du skal bestille tid i forvejen til sygeplejekonsultationerne.

Sygeplejekonsultationer:

 • Allergitest
 • Antabusgivning
 • Astmaudredning og -kontrol
 • Blodtryksmålinger klinik, hjemme, døgn,  ankel, svimmelhed
 • Børneundersøgelse 2 år, 3 år og 4 år
 • Celleprøve fra livmoderhalsen
 • Diabetesudredning og –kontrol
 • Fjernelse af tråde, operationsclips og gips
 • Forhøjet blodtryksudredning og -kontrol
 • Hudinfektioner
 • Høreprøve
 • Infektioner i ører og bihuler.
 • Injektioner
 • Instruktion af øvelser med træningselastikker
 • KOLudredning og -kontrol
 • Livsstilscoaching rygestop, motion, kost, alkohol
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Måltagning til støttestrømper
 • P.pillekontrol
 • Rygestop
 • Småskader
 • Svampeskrab fra hud og negle
 • Sårbehandling og sår skift
 • Vaccinationer af børn og voksne
 • Vortebehandling
 • Ørekontrol med trykmåling
 • Øreskylning

Telefonkontakt

 • Alle telefoniske henvendelser skal ske på 97 19 16 11
 • Ved pludselig opstået akut og alvorlig sygdom: ring 97 19 16 11 og tryk derefter på stjerne ( * )
 • Ved livstruende tilstand: ring 112
 • Uden for åbningstid: Lægevagten har tlf.  70 11 31 31
Kl. 8.00 – 8.30  Lægernes telefontid

Lægernes telefontid er til helbredsmæssige spørgsmål, der kan afklares telefonisk.
Vores telefonsystem giver dig mulighed for selv at vælge, hvem du gerne vil tale med.
Fredag har vi nedsat lægebemanding. Derfor skal du kun ringe fredag, hvis dit problem ikke kan vente til mandag.

Kl. 8.00 – 10.00 Receptionens telefontid for tidsbestilling af konsultation ved læge

Kl. 8.00 til kl. 10.00 ringer du til vores sekretær, hvis du har behov for en tid ved læge. Ring den dag, du ønsker tiden.
Du får en tid samme dag både til akutte og ikke akutte problemstillinger.
Vi bestræber os på at imødekomme både ønske om tid og læge, men vi kan dog ikke garantere dette.
Om fredagen er der kun mulighed for vurdering af akutte problemstillinger ved lægerne. Det gælder i både telefontiden og konsultationstiden.

Der skal dog bestilles tid forud til:

 • årskontrol for kroniske sygdomme
 • første graviditetsundersøgelse
 • attester
 • kørekortattest fra 75 år
 • kirurgi

Alle andre problemstillinger kan ses samme dag.

Kl. 8.00 – 12.00  Receptionens telefontid

Åben for al telefonisk henvendelse. Tidsbestilling til lægerne dog kun fra 8.00 til 10.00.
Fra 8.00 til 12.00 kan du bestille tid til blodprøver og til konsultation ved sygeplejerskerne.
Du kan foretage receptfornyelse på fast medicin ved sekretærene fra 8.45 til 12.00.

Kl. 12.30 – 13.00

Frokostpause.
Ring kun i vores frokostpause, hvis du har akut behov for lægehjælp.

Kl. 13.00 – 16.00

Telefonerne besvares af klinikpersonalet.
Denne telefon tid er kun beregnet til:

 • Henvendelser vedrørende akutte sygdomstilfælde opstået eller forværret efter kl. 12.30.
 • Helbredsmæssige problemer, der ikke kan vente til vi åbner igen.
 • Afbud.
Fredag kl. 12.00 – 16.00

Fredag fra kl.12.00 til kl. 16.00 er der lægelig dækning af en af områdets læger.
I dette tidsrum kan du på vores telefon 97 19 16 11 og ved vores indgang få oplysning om , hvem du skal henvende dig til.
Det er lægerne i Kibæk, Sdr. Felding, Vorgod og Videbæk der skiftes til at passe fredagsvagten.

Tidsbestilling

Du kan bestille tid via selvbetjeningsportalen, via telefonen eller ved receptionen.

Via selvbetjeningsportalen

selvbetjeningsportalen kan du bestille tider til blodprøver og tider ved sygeplejerske.

Via telefon

Receptionens telefontid til tidsbestilling:

8.00-12.00 til blodprøve og konsultationer ved sygeplejerske.

8.00-10.00 til konsultationer ved læge. Ring den samme dag, som du ønsker at få en tid.

Vores telefonnummer er 97 19 16 11

Ved receptionen

Receptionens åbningstid til tidsbestilling;

Mandag til torsdag fra 8.00 til 12.30 samt 13.00 til 16.00 og fredag fra 8.00 til 12.00 til blodprøve og konsultation ved sygeplejerske.

Mandag til fredag  fra 8.00 til 10.00 til konsultation ved læge.

Tidsbestilling ved læge

Du skal kontakte vores sekretær mellem kl. 8 og kl. 10 samme dag,som du ønsker en tid.
Vi bestræber os på at imødekomme både ønske om tid og læge, men vi kan dog ikke garantere dette.
Sammedagstider gælder både for akutte og ikke akutte problemstillinger.
Dette gælder mandag til torsdag.

Om fredagen er der kun mulighed for vurdering af akutte problemstillinger ved lægerne. Det gælder i både telefontiden og konsultationstiden.

Der skal bestilles tid forud til:

 • årskontrol for kroniske sygdomme
 • første graviditetsundersøgelse
 • attester
 • kørekortattest fra 75 år
 • kirurgi

Alle andre problemstillinger kan ses samme dag.

I ferieperioder vil der være dage, hvor kun akutte problemstillinger kan ses.

Godt at vide, når du bestiller tid

Fortæl vores klinikpersonale, hvad det drejer sig om, når du bestiller tid.

Nogle af konsultationer klarer klinikpersonaler, og andre klarer lægerne.

Du kan desværre kun bestille én konsultation pr. dag, da sygesikringen kun vil betale for en konsultation pr. dag.

Der afsættes 10 min til hver konsultation.

Ved flere eller komplicerede problemer kan det blive nødvendigt med flere konsultationer på forskellige dage.

I særlige tilfælde og efter aftale med den enkelte læge, kan der afsættes længere tid.

Ved nogle konsultationer giver sygesikringen dog os mulighed for at afsætte længere tid.

Derfor beder vi dig fortælle vores klinikpersonale ved tidsbestillingen, om det drejer sig om følgende:

 • Årskontrol for kroniske sygdomme (hjertekarsygdomme, diabetes, KOL, mm.)
 • Børneundersøgelse.
 • Første graviditetsundersøgelse.
 • Spiralanlæggelse.
 • Kørekortfornyelse for ældre.
 • Operation.
 • Samtale, der er aftalt med læge.
 • Attestudfyldelse. Oplys hvilken attest, det drejer sig om.

Ved ovennævnte konsultationer afsættes, ifølge aftale med sygesikringen, længere tid.

Under lægekonsultationer kan du læse mere om sammedagstider og forudbestilte tider.