Praktisk info

Afbud
Hvis du bliver forhindret, så giv os besked snarest muligt; dog ikke mellem kl. 12.30 og 13.00.

Akut telefon

Ved akut og alvorlig sygdom
 • Ved pludselig opstået akut og alvorlig sygdom: ring 97 19 16 11 og tryk derefter på stjerne ( * )
 • Ved livstruende tilstand: ring 112
 • Uden for åbningstid: Lægevagten har tlf. 70 11 31 31

E-portalen

E-portalen

På lægehusets E-portal kan du bestille tid, forny fast medicin og skrive til Lægehuset.

Du skal først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening

Derefter kan du tilgå Lægehusets E-portal enten via appen ”Min Læge” eller igennem Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening“.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om dine muligheder for at bruge Lægehuset online:

 • E-konsultationer – Skriv til os
 • Receptfornyelse
 • Tidsbestilling
Ny bruger af Lægehusets E-portal

Første gang du besøger ”selvbetjening”, skal du oprettes som bruger.*

Brugeroprettelsen sker ved at trykke på ”Log in med NemID” knappen, når du er inde i selvbetjeningsvinduet.

Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv. Det er vigtigt, at du udfylder e-mail feltet med en gyldig e-mail adresse, da vi bruger denne e-mail adresse til at sende et aktiveringslink og senere til at give dig svar på e-portalen fra din læge.

Når du har udfyldt brugeroprettelses skemaet, og har trykket på ”opret ny bruger”, modtager du kort efter en e-mail fra ”noreply@besoeglaegen.dk”. E-mailen sendes til den email-adresse du angav, da du oprettede dig som bruger.

Tryk på aktiverings-linket i e-mailen. Et nyt vindue vil nu åbne sig, og du vil her kunne se, at din bruger er vellykket aktiveret.

Du kan nu fremadrettet selv vælge om du vil:

 1. Logge ind på E-portalen med dit CPR-nummer samt din adgangskode (den du netop har oprettet, da du registrerede dig som bruger).
 2. Logge ind med NemID

*Overstående gælder for personer over 15 år, der har et NemID.
Er du eller dit barn under 15 år, skal du kontakte Lægehuset for at blive oprettet.

E-konsultationer

Du kan skrive til alle i Lægehuset med en E-konsultation på E-portalen.

E-konsultation er til simple og korte spørgsmål og beskeder.

Du kan skrive til både sekretærer, bioanalytiker, sygeplejersker og læger.

Hvis den pågældende, som du ønsker at skrive til, ikke er på arbejde, gøres vedkommende inaktiv, og det er så ikke muligt at skrive til vedkommende.

Vær opmærksom på at der kan gå op til 5 arbejdsdage, før du kan forvente svar.

Vi bestræber dog os på at svare hurtigst muligt.

Kontakt Lægehuset telefonisk, såfremt du har brug for svar på dit spørgsmål hurtigere.

E-portalen kan tilgås enten på ”Min Læge” appen og eller på Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening”.

Som ny bruger af E-portalen skal du først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening”.

Læs om E-portalen under punktet “E-portalen” ovenover her.

Forsinkelser i lægehuset
Vi forsøger at overholde de skemalagte tider så godt som muligt, men pludselig sygdom eller svære problemer kan kræve lægelig indsats her og nu og dermed sprænge tidsrammen med forsinkelser til følge.

Fredag kl. 12.00 – 16.00
Fredag fra kl. 12.00 til kl. 16.00 er der lægelig dækning af en af områdets læger.
I dette tidsrum kan du på vores telefon 97 19 16 11 og ved vores indgang få oplysning om, hvem du skal henvende dig til.
Det er lægerne i Kibæk, Vorgod og Videbæk der skiftes til at passe fredagsvagten.

Lægehuset i Kibæk
97 19 16 11
Solbakken 30 A
6933 Kibæk

Lægehuset i Vorgod
96 94 30 00
Nørlundvej 3
Vorgod, 6920 Videbæk

Lægehuset i Videbæk
97 17 19 11
Ørnevej 9
6920 Videbæk

Henvisninger
Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut, psykolog og privathospital foretages i forbindelse med en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse.

Konsultationer i lægehuset
Der er kun konsultation efter aftale.

Der gælder både til lægekonsultationer, sygeplejekonsultationer og til laboratoriet.

Du kan desværre kun bestille én konsultation pr. dag, da sygesikringen kun vil betale for en konsultation pr. dag.

Læs mere under lægekonsultationer, sygeplejekonsultationer og lægehusets laboratorium.

Ved ankomst til lægehuset

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads.

Du skal altid medbringe dit gule sundhedskort, tidligere kaldet sygesikringskort, enten i fysisk form eller som app.

Hvis det ikke virker i terminalen, eller hvis du har glemt det, skal du henvende dig i receptionen.

Kørselsordning til læge

Kørsel til og fra egen  læge og speciallæge

Du skal som udgangspunkt selv betale for kørsel til og fra egen læge og speciallæge.

borger.dk kan du læse om hjælp til transport til praktiserendelæge, speciallæge, sygehus og genoptræning.

Lægebesøg
Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger, undersøgelser og behandlinger foretages bedst i lægehuset. Langt de fleste patienter kan transporteres til lægehuset.

Lægehusets laboratorium
I laboratoriet er der tidsbestilling.

Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 11.20 samt fra 13.00 til 13.40.

Fredag fra kl. 8.00 til 10.10.

I laboratoriet tager vi blodprøver, urinprøver og hjertecardiogrammer.

Vores laboratorium bestyres af bioanalytiker Lisbeth, der sammen med social- og sundhedsassistent Birthe og sygeplejerskerne Ninna og Lise varetager alle laboratorieprøverne.

Blodprøver og hjertecardiogrammer

Vi kan tage de fleste blodprøver selv, så det vil være meget sjælden, at du skal til sygehuslaboratoriet.

Blodprøver bestilt af speciallæger og sygehusafdelinger kan efter aftale med den pågældende speciallæge også tages hos os.

Nogle blodprøver undersøger vi selv i lægehuset, andre køres samme dag til sygehuslaboratorierne.

Blodprøvetagning inden en kontrolundersøgelse ved læge eller sygeplejerske skal oftest tages ca. en uge i forvejen.

Der skal bestilles tid til blodprøver og hjertecardiogram. Tidsbestillingen kan du foretage via selvbetjeningsportalen, via telefonen eller ved receptionen.

Inden du møder op til blodprøvetagning, skal du have aftalt med læge eller sygeplejerske, hvilke blodprøver vi skal tage.

Urinprøver

Du behøver ikke at bestille tid til urinundersøgelse.

Du kan blot henvende dig i receptionen med dit sundhedskort.

Du er altid velkommen til at lave urinprøven i lægehuset. Henvend dig i receptionen, fortæl hvad urinen skal undersøges for og få et bæger til urinprøven samt en seddel med navn til det. Vores toiletter er indrettet med et lille vægskab med dobbeltlåger ud til urinlaboratoriet.

Husk at fortælle, hvad urinen skal undersøges for.

Og spørg, hvornår du kan få svar på urinprøven.

Urinprøver til kontrol efter behandling for blærebetændelse skal du ikke aflevere fredag eller på andre dage før en lukkedag, da vi somme tider skal dyrke urinen i vækstskab i et døgn, hvorefter resultatet skal aflæses.

Urin til undersøgelse for blærebetændelse/urinvejsinfektion, for blod eller i forbindelse med graviditetsundersøgelse skal være frisk ladt. Derfor skal du enten lave den lige før du kommer her eller ved ankomst til lægehuset.

Urinprøve til undersøgelse for protein skal tages på den første urin, som du lader om morgenen.

Undersøgelse for Chlamydia foretages ved kvinder uden underlivssymptomer og ved mænd med en urinprøver. Urinprøven skal tages på den første urin, som du lader om morgenen. Kvinder med underlivssymptomer skal bestille tid til både en gynækologisk undersøgelse og en urinprøve.

Lægekonsultationer

Du kan bestille tid enten online på E-portalen eller ved at ringe til vores sekretær.

Online-tidsbestilling kan du foretage på E-portalen, der kan tilgås enten på ”Min Læge” appen og eller på Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening”.

Som ny bruger af E-portalen skal du først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening”. Læs om E-portalen her på hjemmesiden.

Telefontiden for tidsbestilling er fra kl. 8.00 til 12.00.

Det er vigtigt, at du ved tidsbestillingen informerer os om, hvad konsultationen drejer sig om.

Ved tidsbestilling til årskontroller, attester og første graviditetsundersøgelser skal du ringe til Lægehuset og få en tid. Disse konsultationer kan ikke bookes online.

Ved akut opstået behov for lægehjælp og ved akutte problemstillinger skal du kontakte os på telefonen.

Lægevagt
Lægevagten har åben på hverdage fra kl.16.00 til næste dag kl. 8.00 samt lørdage, søndage og helligdage hele døgnet.

Lægevagten har tlf.  70 11 31 31

Brug lægevagten rigtigt. Lægevagten er til behandling af skader og pludselig opstået eller forværret sygdom. Hvis du bliver syg, overvej da, om du kan vente til lægehuset åbner. Det er din egen læge, der kender dig bedst. Receptfornyelse bør altid ske hos din egen læge.

Lægerne i lægehuset er, som alle andre praktiserende læger, tilgængelige på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00, derfor brug os fremfor lægevagten. Det er både bedre og billigere.

Læs mere om lægevagten her www.laegevagten.dk

Ny patient
Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter, pånær for nye patienter, der har bopælsadresse inden for postnummer 6933.

Ved lægeskifte modtager vi ikke automatisk journal fra din tidligere læge, idet dette kræver din accept.

Nyligt tilmeldte patienter bedes derfor snarest kontakte vores sekretær og oplyse, hvem deres tidligere læge var.  Kontakt os meget gerne inden første konsultation, så vi kan nå, at bede din tidligere læge om at sende din journal til os.

Den første gang du skal have en tid til lægekonsultation, vil vi gerne anmode dig om ikke at bestille den via E-portalen, men i stedet for ringe til lægehuset og få en tid.

Du kan læse mere om E-portalen under punktet “E-portalen” her ovenover.

Nødtelefon
Ved nedbrud af fastnettelefonen kan du ringe til vores nødmobiltelefon på tlf. 23 62 29 60

Personlig kontakt til lægehuset
Vi er tilgængelige alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00.

Receptionen har åben

Mandag til torsdag: fra kl. 8.00 til kl. 12.30 samt kl. 13.00 til kl. 16.00. Fredag: fra kl. 8.00 til kl. 12.00.

Frokostpause fra kl. 12.30 til kl. 13.00

Henvend dig kun i vores frokostpause, hvis du har akut behov for lægehjælp.

Fredag fra kl. 12.00 til kl. 16.00

Ved akut opstået behov for lægehjælp fredag fra kl.12.00 til kl. 16.00 kan du ringe på telefon 97 19 16 11 og høre hvilke af omegnens lægehuse, der passer læge-beredskabsvagten fredag eftermiddag. Ved vores indgang informerer vi også om dette.

Ved ankomst til lægehuset

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads.

Konsultation

Du kan bestille tid enten online på E-portalen, ved at ringe til vores sekretær eller ved receptionen.

Privatlivspolitik for patienter

Se og hent vores privatlivspolitik for patienter:

Privatlivspolitik

Receptfornyelse
Du kan foretage receptfornyelse via selvbetjeningsportalen, telefonen eller ved receptionen.

Fast medicin, der ikke er vanedannende

Du kan foretage receptfornyelse af fast medicin, der ikke er vanedannende, enten online via E-portalen, ved at ringe til vores sekretær eller ved personlig henvendelse i receptionen.

Online-receptfornyelse kan du foretage på E-portalen, der kan tilgås enten på ”Min Læge” appen og eller på Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening”.

Som ny bruger af E-portalen skal du først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening”. Læs om E-portalen her på hjemmesiden.

Receptionens telefontid er dagligt fra kl. 8.00 til 12.00.

Receptionens åbningstid for receptfornyelse er dagligt fra kl. 8.00 til 12.00.

Medicin du ikke tager fast

Forespørgsel på en receptfornyelse på ikke fast medicin, dvs. medicin du kun tager, når du har behov for det, kan du kun foretage ved lægerne. Oftest skal vi så se dig til en ny lægekonsultation.

Ved nogle problemstillinger, hvor du tænker at, du har behov for samme medicin, som du tidligere har fået til samme problemstilling, vil det være muligt at klare det ved en E-konsultation. Hvis du vælger at sende lægen en forespørgsel på en E-konsultation, er det vigtigt, at du beskriver problemstillingen så godt som muligt, og at du fortæller, hvor ofte du tager den ønskede medicin, hvor meget du tager, om der er god effekt af medicinen og om du oplever bivirkninger af medicinen.

Vi vil så vurdere, om vi på din foreliggende forespørgsel kan forny den pågældende medicin, eller at vi må anmode dig om at få en lægetid.

Svar tiden på E-konsultationer er kan være op til 5 hverdage.

Hvor vil du afhente din medicin

Husk at angive om medicinen skal på receptserveren, eller om du ønsker det leveret til Kibæk apotek eller et håndkøbsudsalg.

Leveringstid

Medicinen kan først påregnes at være klar til dig næste dag. Til Kibæk apotek og til håndkøbsudsalgene først efter kl.15 den næste dag.

Vanedannende medicin

Ordination og fornyelse af vanedannende medicin foretages kun ved personligt fremmøde.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at ordination og receptfornyelse på afhængighedsskabende medicin skal ske ved personlig konsultation og må ikke finde sted per telefon eller ved E-konsultationer.

Derfor foregår al receptfornyelse af stærk smertestillende medicin, sovemedicin, ADHDmedicin og beroligende medicin kun ved konsultation med fremmøde.

Sundhedskort
Det gule sundhedskort, tidligere kaldet sygesikringskort, giver dig ret til sundhedsydelser.

Det er derfor et vigtigt dokument, der skal medbringes ved alle henvendelser til lægen.

Ved ankomst bedes du registrere dig  med dit sundhedskort ved vores elektroniske ankomst terminal i venteværelset, inden du tager plads.

Du kan enten benytte det sundhedskort, som du har fået tilsendt af din kommune, eller du kan hente appen ”Sundhedskortet”.

Hvis kortet ikke virker i terminalen, eller hvis du har glemt det, skal du henvende dig i receptionen.

Hvis du har mistet det, eller det ikke virker mere, skal du bestille et nyt.

Det kan du gøre under borger.dk.

Sygeplejekonsultationer
Sygeplejerskerne har konsultationer fra kl. 8.00.

Mandag, tirsdag og torsdag til kl. 15.40.

Onsdag til kl. 16.40.

Fredag til kl. 11.00.

Sygeplejerskerne har selvstændige har konsultationer.

Sygeplejekonsultationer:

 • Allergitest
 • Antabusgivning
 • Astmaudredning og -kontrol
 • Blodtryksmålinger
 • Børneundersøgelse 2 år, 3 år, 4 år og 5 år
 • Celleprøve fra livmoderhalsen
 • Diabetesudredning og –kontrol
 • Fjernelse af tråde, operationsclips og gips
 • Forhøjet blodtryksudredning og -kontrol
 • Hudinfektioner
 • Infektioner i ører og bihuler.
 • Injektioner
 • KOLudredning og -kontrol
 • Livsstilscoaching rygestop, motion, kost, alkohol
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Måltagning til støttestrømper
 • P.pillekontrol
 • Rygestop
 • Småskader
 • Svampeskrab fra hud og negle
 • Sårbehandling og sår skift
 • Vaccinationer af børn og voksne
 • Vortebehandling
 • Ørekontrol med trykmåling
 • Øreskylning

Telefonkontakt

 • Alle telefoniske henvendelser skal ske på 97 19 16 11
 • Ved pludselig opstået akut og alvorlig sygdom: ring 97 19 16 11 og tryk derefter på stjerne ( * )
 • Ved livstruende tilstand: ring 112
 • Uden for åbningstid: Lægevagten har tlf.  70 11 31 31

Telefontiden er fra kl. 8.00 til kl. 12.00.

Efter kl. 12.00 er telefonen åben for akutte problematikker samt for afbud.

Fra kl. 12.30 til kl. 13.00 har vi frokostpause.

Telefonkontakt

I telefonen vil personalet vil være behjælpeligt med vurdering af problemstillinger, give råd og vejledning, booke tider og genbestille fast medicin.

Benyt vores E-portal

Vi vil opfordre dig til, så vidt det er muligt, at du i stedet for at ringe til os, vil benytte vores E-portal til at bestille tid, forny fast medicin og skrive til os.

Du kommer online til Lægehuset via E-portalen, der kan tilgås enten på ”Min Læge” appen eller på Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening”.

Som ny bruger af E-portalen skal du først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening”. Læs om E-portalen under punktet “E-portalen” her ovenover.

Benyt telefonen
 • Ved akut opstået behov for lægehjælp
 • Ved afbud til konsultationer samme dag.
 • Ved tidbestilling til årskontroller, attester og første graviditetsundersøgelser skal du ringe til Lægehuset og få en tid. Disse konsultationer kan ikke bookes online.
 • Ved første kontakt som ny patient i Lægehuset.

Tidsbestilling

Du kan bestille tid til lægekonsultationer, sygeplejerskekonsultationer og til blodprøver enten online på E-portalen, ved at ringe til vores sekretær eller ved personlig henvendelse i receptionen.

Online-tidbestilling kan du foretage på E-portalen, der kan tilgås enten på ”Min Læge” appen eller på Lægehusets hjemmeside under ”Log på selvbetjening”.

Som ny bruger af E-portalen skal du først oprette dig som bruger på ”Log på selvbetjening”. Læs om E-portalen under punktet “E-portalen” her ovenover.

Du kan på hverdage fra kl. 8.00 til 12.00 enten ringe på telefon 97191611 eller henvende dig i receptionen men henblik på tidsbestilling.

Efter kl. 12.00 kun for akutte problematikker og for afbud.

Fra kl. 12.30 til 13.00 har vi frokostpause.

Ved tidbestilling til årskontroller, attester og første graviditetsundersøgelser skal du ringe til Lægehuset og få en tid. Disse konsultationer kan ikke bookes online.

Det er vigtigt, at du ved tidsbestillingen informerer os om, hvad konsultationen drejer sig om.

Nogle af konsultationerne klarer klinikpersonalet, og andre klarer lægerne.

Du kan desværre kun bestille én konsultation pr. dag, da sygesikringen kun vil betale for en konsultation pr. dag.

Der afsættes 10 minutter til hver konsultation. Sygesikringens honoreringssystem giver dog mulighed for at afsætte længere tid til nogle typer konsultationer.

Hvis vi ikke når at færdiggøre problemstillingen, kan det blive nødvendigt at du får en ny tid.