Læger

Lægehuset i Kibæk ejes af tre faste praktiserende læger, der alle er speciallæger i almen medicin.
Lægehuset er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at du som patient er tilmeldt hele lægehuset og ikke kun en enkelt læge.

Lægehuset fungerer som uddannelsessted for færdiguddannede læger, der er under videreuddannelse til praktiserende læger eller i gang med klinisk basisuddannelse.
Uddannelseslægerne arbejder under supervision af speciallægerne, der står som garanter for, at det sundhedsfaglige arbejde er i orden.

 

Lena Kristina Strøm Poulsen

Medejer.

Speciallæge i almen medicin.

Født 1977. Været i lægehuset siden 2018.

Lisa Gow

Medejer.

Speciallæge i almen medicin.

Født 1972. Været i lægehuset siden 2011.

Tenna Lauridsen

Tenna Lauridsen

Medejer.

Speciallæge i almen medicin.

Født 1961. Været i lægehuset siden 2000.

 Emma_Marie_Ladefoged_edit

Emma Marie Ladefoged Ditlevsen

Speciallæge i almen medicin.

Været i lægehuset siden 2022.

 

Amalie Hagerup Veibel

Uddannelseslæge.

p.t. barselsorlov

 Malene Riis Carsten

Malene Riis Carstensen

Uddannelseslæge.

 

Marianne Majgaard Thyssen

Uddannelseslæge.

 Kathrine

Kathrine Enggård Sønderbæk

Uddannelseslæge.

 Frederikke_cropped

Frederikke Amalie Fisker

Uddannelseslæge.