Lægernes telefontid

Mandag til fredag fra kl. 8.00-8.30.
Om fredagen kan du kun ringe angående akutte problemstillinger.


Corona pandemi – forholdsregler for Lægehuset i Kibæk

Lægehuset ser kun patienter, som har haft kontakt med os via telefon eller mail, og som har fået tilsagn om at komme.
Al vurdering, kontrol og behandling, som ikke haster, udsættes. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte lægehuset.
Vi vurderer fortsat akutte problemstillinger efter kontakt til os.

Vi giver fortsat børnevaccinationer, dog primært til børn under 2 år.

Yderligere information kan findes her

Sundhedsstyrelsen

De danske myndigheder


Sammedagstider

Vi har afskaffet ventetiden ved at ændre tidsbestillingen til lægerne. Du skal kontakte vores sekretær mellem kl. 8 og kl. 10 den dag du ønsker en tid ved læge.

Sammedagstider gælder både for akutte og ikke akutte problemstillinger. Fredag kan du dog kun få en tid til en akut problemstilling.

Vi bestræber os på at imødekomme både ønske om tid og læge, men vi kan dog ikke garantere dette.
I ferieperioder vil der være dage, hvor kun akutte problemstillinger kan ses.


Forudbestilte tider

Der skal bestilles tid forud til årskontrol for kroniske sygdomme, første graviditetsundersøgelse, kirurgi og attester.

Alle andre problemstillinger kan ses samme dag.
Tidsbestilling til blodprøver og sygeplejerske vil fortsat primært være forudbestilte tider.


Vanedannende medicin

Ordination og fornyelse af vanedannende medicin foretages kun ved personligt fremmøde.
Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende medicin skal ske ved personlig konsultation og ikke må finde sted per telefonen eller via internettet.

Derfor foregår al receptfornyelse af stærk smertestillende medicin, sovemedicin, ADHDmedicin og beroligende medicin kun ved konsultation med fremmøde hos læge.

Tidsbestilling til en lægekonsultation angående vanedannende medicin foretages ved vores sekretærer. Vi har sammedagstider fra mandag til torsdag til disse konsultationer, der så vidt muligt hver gang skal ske hos samme læge.